Spolupráce mezi nevládními neziskovými organizacemi a vládou

by Participation Factory

Spolupráce NNO a vlády byla pro Rakouskou rozvojovou agenturu (Austrian Development Agency) vždy velmi důležitým cílem. Soukromé organizace mají v Rakousku totiž silný smysl pro povinnost, obzvlášť ty spojené s církví a politickými stranami či sdruženími. Existuje jich značné množství s rozdíly ve ve velikosti, společenských souvislostech a aktivitách. V praxi jejich přítomnost ale nedělá

Participativní rozpočet ve vězení

by Participation Factory

Jádrem participace veřejnosti je lepší kvalita života jakékoliv komunity, která se do ní pustí. Zároveň je jedním z klíčových vedlejších účinků zvýšení sociální soudržnosti a zahrnutí většího množství členů. To z participace veřejnosti dělá efektivní nástroj, který může fungovat v řadě prostředí od základních škol až po… vězení.   Jakožto jedna z nejčastějších metod participace

Jeden den v životě koordinátora participace

by Participation Factory

Koordinátoři participace (participativního plánování) jsou důležitou součástí své komunity. Spojují totiž správu obce, města nebo regionu a občany. Jejich práce je nezbytná k tomu, aby participace dobře fungovala.   To si Hlavní město Praha dobře uvědomuje. Proto zde již druhým rokem běží pilotní program koordinátorů participativního plánování. Díky tomuto pilotu vznikla ve 12 městských částech

“Celá země teď funguje přes internet,” říká šéfredaktor Lupa.cz David Slížek

by Participation Factory

Překvapilo tě s jakou vervou se technologická scéna pustila do pomoci státu s řešením krize spojené s COVID-19?  Ano i ne, protože už loni se začaly objevovat iniciativy, které chtěly pomoci státu s digitalizací. První aktivity tak přirozeně vzešly z této strany. Například Česko Digital pomohlo ministerstvu zdravotnictví posílit web tak, aby nespadl po přihlášení