Participace umožňuje efektivní a inkluzivní tvorbu sociálních politik

by Participation Factory

Dobré politiky a dobrá politická rozhodnutí se neobejdou bez naslouchání těm, kterých se rozhodnutí doopravdy týkají. Tvorba sociálních politik a následně jejich monitoring i vyhodnocení by měla být procesem postaveným na průběžném dialogu se všemi zúčastněnými stranami.  Participace umožňuje interakci mezi vládami a jejich stakeholdery, která je nezbytná pro jakoukoliv efektivní a smysluplnou správu věcí

O budoucnosti obchodního domu Breda se rozhoduje participativně! Co přinesly první workshopy?

by Participation Factory

Projektové karty připraveny. Stoly nachystané. Zvuk ozkoušen. Stoje pod nádhernou kopulí z 20. let minulého století si ani nešlo myslet, že by se něco pokazilo. První workshop o budoucnosti Bredy, bývalého obchodního domu a opomíjené dominanty Moravskoslezského kraje, začal velmi brzy. Již před 7:30 začali přicházet zástupci místních podnikatelů z Okresní hospodářské komory Opava. „Kolik

Jak zapojit 800 evropských občanů do diskuse o budoucnosti Evropy

by Participation Factory

Umíte si představit celoevropský participační proces? Vlastně si ho už ani nemusíte představovat. Už totiž existuje v podobě Konference o budoucnosti Evropy!  Konference o budoucnosti Evropy je celoevropský proces, v němž občané během řady debat a diskusí spoluvytváří doporučení o tom, jak by měla budoucnost Evropy vypadat.  Základem procesu byly občanské panely, kterých se zúčastnilo

Pět nejčastějších otázek o CivicTech

by Participation Factory

Jaké otázky na téma CivicTech padají nejčastěji?   Pro kvalitní a efektivní participativní plánování je také důležité správné využití digitální nástrojů umožňujících komunikaci s občany a klíčovými aktéry a získávání zpětné vazby, tzv. CivicTech nebo-li e-participace. V Participation Factory máme v oblasti CivicTech bohaté zkušenosti a monitorujeme řadu nástrojů. S některými otázkami o e-participaci se