Participace umožňuje efektivní a inkluzivní tvorbu sociálních politik

by Participation Factory

Dobré politiky a dobrá politická rozhodnutí se neobejdou bez naslouchání těm, kterých se rozhodnutí doopravdy týkají. Tvorba sociálních politik a následně jejich monitoring i vyhodnocení by měla být procesem postaveným na průběžném dialogu se všemi zúčastněnými stranami.  Participace umožňuje interakci mezi vládami a jejich stakeholdery, která je nezbytná pro jakoukoliv efektivní a smysluplnou správu věcí