Státy Visegrádské čtyřky spolupracují na školních participativních rozpočtech

by Participation Factory

Visegrádská spolupráce na školních participativních rozpočtech má za sebou první společné setkání. 

V poslední době se kvůli pandemii koronaviru výrazně snížila interakce mladých lidí mezi sebou, a o to spíše motivace studentů zapojovat se do rozhodovacích procesů na nižších i vyšších úrovních. V Participation Factory jsme se rozhodli společně s partnerskými organizacemi z Polska a Maďarska reagovat na potřebu zavedení kontinuálního dialogu s mladými lidmi. Chceme studenty zapojit do rozhodovacích procesů na školách, naučit je vést vlastní projekty, spolupracovat na nich, prezentovat je, diskutovat je a v neposlední řadě o nich demokraticky hlasovat. Prostředkem dosažení těchto cílů nám jsou školní participativní rozpočty, v Česku často nazývány jako školní Pébéčka či školní PB.

Školní participativní rozpočty umožňují studentům podílet se na rozhodování o rozdělení části rozpočtu své instituce. Tyto procesy pomáhají rozvíjet vůdčí schopnosti mladých lidí, zlepšují občanské vzdělávání a inspirují k celoživotnímu aktivnímu občanství, které je pro zdraví demokracie zásadní. Pro mladé lidi je to často první příležitost, jak navrhnout skutečné projekty, které můžou zlepšit jejich komunitu, a jak o nich hlasovat.

Naší první společnou aktivitou byl třídenní studijní pobyt, kterého se zúčastnili zástupci partnerů (PF, Pole Dialogu, Alternatív Közösségek Egyesülete) v Praze. Během akce předávali své praktické zkušenosti se školními participativními rozpočty zástupci ministerstva vnitra Slovenské republiky, městské části Prahy 7, města Kutné Hory, angažovaných studentů a spoluzakladatel Participation Factory, Tomáš Rákos. 

Během tří dnů se podařilo představit širokou škálu různých možností využití školních participativních rozpočtů. Na Slovensku probíhá přístup shora, z ministerstva vnitra skrze regionální úroveň. Na Slovensku tak mají školy jednotnou metodiku pro participativní rozpočty.  Při takovém přístupu je však potřeba silné politické vůle pro první kroky, protože participativní rozpočty neprobíhají na jednotlivých školách autonomně. Zajímavostí je originální desková hra, kterou ministerstvo vnitra využívá pro vysvětlování výhod participativního plánování svým partnerům na úrovni krajů a jednotlivých institucí. 

Oproti tomu v České republice vznikají školní participativní rozpočty z iniciativy měst, případně městských částí. Za progresivní pražskou čtvrť Prahu 7 vystoupila předsedkyně výboru pro vzdělávání, sociální politiku a zdravotnictví Sylva Svobodová. Ta představila své zkušenosti se školními participativními rozpočty, i jak se na Praze 7 snaží zapojovat studenty do demokratických procesů skrze studentské zastupitelstvo a žákovské parlamenty. Smysluplnost takových projektů potvrzuje i uvědomělost jednotlivých návrhů v rámci školních participativních rozpočtů, kdy studenti chtěli peníze využít například pro zakoupení čističek vzduchu. Svůj pohled na zavedené procesy představil i zástupce studentského zastupitelstva.

Krátkodobý studijní pobyt vyvrcholil návštěvou Kutné Hory, kde se podařilo přeměnit školní participativní rozpočet v participativní rozpočet celého města, jehož proces moderovali a organizovali studenti. Kutná Hora takto nechala občany o části rozpočtu města hlasovat dvakrát a mezi jednotlivými ročníky se počet hlasujících zdvojnásobil. Projekt ze strany radnice inicioval Vít Šnajdr, který účastníkům studijního pobytu proces v Kutné Hoře představil. Místním studentům se podařilo za jeho podpory a expertní podpory ze strany Tomáše Rákose zajistit organizační činnost celého participativního rozpočtu včetně vytvoření webu a využití digitálního nástroje Munipolis pro informování občanů, představování jednotlivých návrhů občanů veřejnosti i finálního hlasování. V Kutné Hoře se tak podařilo nejen představit studentům a mladým občanům demokratické principy a procesy, ale několik studentů přímo do takových procesů na městské úrovni zapojit. Kromě Víta Šnajdra své zkušenosti a vize do budoucna představili i studenti, kteří se na rozpočtu podíleli, jmenovitě Karolína Vilímová, která celý městský participativní rozpočet v Kutné Hoře vedla, a Adam Svoboda, který vytvořil webové stránky. Studenti a studentky mluvili o příležitosti pracovat na takto významném projektu a sdíleli s námi své nadšení, že se mohou podílet na chodu města, získat cenné zkušenosti a zároveň být vyslyšeni staršími spoluobčany.

Díky spolupráci projektu Visegrad Youth Participates zapojených organizací budou další partneři schopni zapojit široký okruh příznivců a potenciálních realizátorů a dalších školních PB. V dalších fázích chceme vytvořit pokyny k zavádění školních participativních rozpočtů a propagační materiály založené na místních osvědčených postupech a zkušenostech z Polska, Maďarska a České republiky. Ty budou sdíleny s dalšími místními aktéry, aby jim pomohly zajistit vyšší úroveň připravenosti a zapojení mladých lidí do společenského a politického života nejen v jejich komunitách, ale také na regionální a evropské úrovni. V nejbližší době budou účastnici dělat rešerše zkušeností jednotlivých měst, možností systematického nastavení školních participativních rozpočtů a specifických progresivních přístupů ve stylu Kutné Hory. Završením bude mezinárodní konference naplánovaná na začátek roku 2024.