Srovnávání zkušeností v CivicTech

by Participation Factory

První seminář CIVICPORT seznámil mezinárodní účastníky a ukázal český CivicTech na případových studiích

 

Tento leden CIVICPORT pořádal svůj první webinář o participaci veřejnosti a občanské technologii pro profesionály z průmyslu. K pracovnímu semináři se přidalo Krama Studio, berlínská kancelář Institutu inovací v politice a International Budget Partnership.

 

Účastníci poznali zajímavou případovou studii vedenou Participation Factory, sesterským podnikem CIVICPORT, který se soustředí na zapojování veřejnosti. Diskuze se točila kolem potenciálu integrovat CivicTech do projektů participativního rozpočtování (PaR) v Kutné Hoře a projektu Pražských koordinátorů participativního plánování.

 

Oba projekty jsou unikátní způsobem, jakým přistupují k veřejné participaci. V případě Kutné Hory byl nedostatek zdrojů hnacím motorem ke kreativitě ohledně participativního rozpočtování a vedl k procesům, ve kterých městské mládeži bylo umožněno řídit městské PaR. V případě projektu Koordinátorů hlavní město České republiky podniklo odvážný krok a rozhodlo se vyvinout celoměstský participativní systém. Za tímto účelem se deset městských částí pustilo do dvouletého pilotního projektu. Oba tyto projekty zažily neuspokojenou potřebu pro CivicTech poradenství k jasnému určení potřeb, těžkostí a cílů pro svou implementaci. Toto uznání potenciálního vlivu CivicTech vedlo k diskuzi mezi účastníky o potenciálu CivicTech v rámci jejich vlastních důležitých projektů.

 

Všichni zúčastnění souhlasili s obvyklým, avšak chybným přístupem, který volí mnoho samosprávných celků, a to nakupování “nejzářivějších” CivicTech řešení. Přístup CIVICPORT vzbudil zájem, pokud jde o identifikaci různých vlastností rozličných nástrojů a jejich vhodnosti, obzvlášť na rozmanitém českém trhu, jehož bohatost byla pro zahraniční účastníky poněkud překvapivá.

 

Jelikož má CIVICPORT mezinárodní přehled o dostupných nástrojích a zázemí pro facilitaci mezinárodních projektů ve spolupráci s Participation Factory, rádi se podělíme o svá doporučení s našimi mezinárodními kolegy a pobízíme vás, abyste se přidali k nadcházejícímu pracovnímu semináři, stejně jako nás přímo kontaktovali s konkrétními otázkami!