Slovenské krajské úřady zavádí týmy pro participaci

by Participation Factory

Koordinátor participace je žádanou pozicí nejen ve městech, ale také na krajských úřadech

Po pražském IPRu a jeho pilotním programu Koordinátoři participativního plánování, zavádí pozice koordinátorů participace také Úřad zplnomocněnce vlády Slovenské republiky pro rozvoj občanské společnosti. V české metropoli se poslední dva roky koordinátoři starali o agendu ve dvanácti městských částech, na Slovensku budou působit tříčlenné týmy v šesti krajských úřadech. 

Participation Factory bude v novém slovenském programu hrát stěžejní úlohu: v roli odborných garantů budeme v následujících 18 měsících doprovázet týmy koordinátorů participace při systémovém nastavování agendy od Trenčína až po Košice. Pomůžeme jim identifikovat prioritní agendy, designovat participativní procesy tvorby veřejných politik i optimalizovat interní procesy.

Role koordinátorů participace je na slovenské krajské úřady zaváděna v rámci národního projektu Participácia II – Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík. Ten se věnuje budování kapacit pro zajištění participace ve státní správě i regionální územní samosprávě, podporuje vzájemné učení i účast nevládních organizací na tvorbě veřejných politik. Více o celém národním programu se můžete dozvědět v záznamu odborné konference, která jej zahájila. 

Velkým milníkem pro slovenské koordinátory participace bylo první osobní setkání v Bratislavě. Interaktivní workshop měl za cíl:

  • seznámit jednotlivé týmy;
  • představit jejich dosavadní zkušenosti a dovednosti tak, aby koordinátoři věděli s kým sdílet zkušenosti a jak se nejlépe jeden od druhého učit;
  • na modelovém příkladu si vyzkoušet v týmech naplánovat participativní proces;
  • zároveň nám to umožnilo identifikovat oblasti, na které bude potřeba se prioritně zaměřit při průběžné podpoře;
  • seznámit koordinátory s plánem programu Participácia II.

Workshop ukázal velký potenciál jednotlivých týmů. Už teď je jisté, že agenda participace bude v každém regionu specifická. 

Přemýšlíte také nad zavedením role koordinátora participace a chcete se poradit? Rádi pomůžeme. Napište nám na info@participationfactory.com