Sdílení know-how s Mali

by Participation Factory

Uspořádali jsme webinář o participaci pro Mali

 

Ve spolupráci s velvyslanectvím České republiky v Mali proběhl 16. června webinář pro klíčové aktéry v Mali o participaci a jejím využití k různým účelům. Naši přednášející se zaměřili zejména na práci se stakeholdery a využití participace k dosažení SDGs – cílů udržitelného rozvoje.

 

V kontextu rozvojových zemí je totiž cenným nástrojem pro dosažení těchto cílů. Jako příklad lze uvést udržitelný rozvoj měst a komunit, rovnost mezi pohlavími nebo řešení dopadu změny klimatu a další. I proto jsme účastníky seznámili s naším pohledem na participaci, kde klademe důraz na data a mapování plus následnou práci se stakeholdery. Umět zmapovat stakeholdery a vědět, se kterými a jak pracovat při konkrétním projektu je pro dobrou participaci klíčové.

 

Věříme totiž, že participace je cenným nástrojem nehledě na prostředí. Proto nepracujeme pouze v Evropě či Severní Americe, ale i v rozvojových zemích.