Rentgenová místnost posloužila k diagnostice problémů a příležitostí arktického regionu

by Participation Factory

Arktické komunity jsou vzhledem ke své geografické poloze a specifickému klimatu velmi těžko dostupné. Výzvy, kterým tyto komunity čelí, jsou zcela jedinečné, a také stále naléhavější, jelikož role arktických oblastí se v současnosti rychle proměňuje. V Participation Factory jsme se vydali na cestu vedoucí k porozumění potřebám a největším příležitostem těchto arktických komunit, jak je chápou samotní jejich členové.

V roce 2022 se Tomáš Rákos zúčastnil TechCampu Ministerstva zahraničí USA v norském Tromsø jako školitel. Tam se spojil s Ronnym Ericssonem a Viktorem Lindahlem. Ti vytvořili projekt „Icebreaker 2022-2023“, který uskutečnili v norském městě Kirkenes. Mezi hlavní aktivity projektu patřil v listopadu 2022 festival ICE Innovation Festival, na kterém naši odborníci zapojili veřejnost do mapování potřeb místní komunity.

Akce se konala ve staré nemocnici v Kirkenes, budoucím komunitním prostoru, inovační laboratoři a start-upovém akcelerátoru Nothing Hill. Tam si ve starém rentgenovém sále odborníci z Participation Factory zřídili svou základnu: dvě malé místnosti se proměnily v tzv. brainstormingovou komoru pro patnáctiminutové sloty s veřejností. Během slotů byly malé skupiny účastníků vyzvány, aby odpověděly na čtyři otázky: 

  • Jaké jsou klíčové problémy, kterým čelí arktická komunita?
  • Jaké jsou hlavní příležitosti v arktickém regionu?
  • Jak můžeme podpořit místní samosprávu nebo jak ji můžeme zlepšit?
  • Jak můžeme předejít odlivu mozků a lépe zapojit mládež?

Rentgenová místnost byla otevřená po dobu dvou dnů trvání akce a přilákala přibližně 11 % všech účastníků (34), z nichž většina byla z Kirkenes, zatímco ostatní byli ze všech koutů arktického regionu od Faerských ostrovů po Finsko. I přes tuto rozsáhlou geografii regionu však byly hlavní identifikované problémy podobné: mimo jiné odliv mozků, špatná doprava a dostupnost, pomalé inovace, nedostatek pracovních příležitostí, nedostatek kvalifikované pracovní síly, změna klimatu a pocit izolace. 

Účastníci však také zaznamenali širokou škálu příležitostí, od jedinečné přírody a s ní spojených turistických a zemědělských příležitostí, přes prostor pro testování nových nápadů až po vysokou kvalitu života a zdraví díky různým regionálním specifikům včetně nízké úrovně hluku a světelného znečištění. U příležitostí byl kladen velký důraz také na zapojení mládeže do společenského a politického života, což se odráželo i u navrhovaných zlepšení pro místní samosprávu. Další podněty byly spojeny s obecným zvýšením participace veřejnosti, využíváním technologií, lepší komunikací a strategickým plánováním zaměřeným na komunitu a inkluzivitu.

Celkově tato zkušenost ukázala jednoznačný hlad po participaci a potřebu zapojení veřejnosti do rozvoje nové arktické oblasti, neboť v regionu se rozbíhá velké množství rozvojových projektů. Důkladná příprava a budování kapacit jsou proto zásadní jak na straně místních samospráv, tak na straně široké veřejnosti, která má s participací přinejlepším malé nebo žádné zkušenosti. V některých případech jsou dokonce místní domorodé skupiny vyloučeny ze společenského nebo politického života. Proto by veškeré další kroky směřující k efektivnímu využití participačních metod pro plánování, rozvoj a znovuzrození místních komunit měli doprovázet odborníci, kteří mají jak zkušenosti v oblasti zapojování veřejnosti do rozhodování, tak hluboké znalosti složitostí místního kontextu. 

Mezi doporučení, která vzešla z projektu „Icebreaker 2022-2023“, patří především začít s procesem hodnocení úrovně připravenosti, vytvoření společné komunitní a regionální vize, zapojení mládeže a vytvoření participativní infrastruktury, která bude efektivně zpracovávat veškeré požadavky na aktuální regionální potřeby a rozvoj.

Bez ohledu na to, jaké budou další kroky města Kirkenes a arktického regionu, je nesporné, že tato oblast nabývá na významu v našem globálním vývoji a že čelí vyššímu tlaku na to, aby se stala aktivnější v plánování pro místní komunitu. V tuto chvíli tedy není otázkou, zda je participace potřebná, ale jak ji co nejefektivněji a nejudržitelněji zajistit.