Proč je participace důležitá pro cestovní ruch?

by Participation Factory

Cestovní ruch zajišťuje výraznou část příjmů města i místních podnikatelů a vytváří velké množství pracovních míst. Zasahuje obyvatele města, podniky, ale také kulturní dědictví. Právě proto je důležité udržovat dlouhodobou debatu se všemi dotčenými skupinami. Participace se tak stává neopomenutelnou součástí městského plánování pro oblast turismu. Jak efektivně zapojit důležité aktéry do plánování města v oblasti cestovního ruchu? To si můžeme ukázat na příkladu Teplic.

Město Teplice obklopuje krásná krajina Krušných hor a Českého středohoří. Pyšní se nejstaršími českými lázněmi a nachází se v něm několik zachovalých kostelů. I přes historické katastrofy v podobě požáru a zaplavení Döllingerovy šachty se podařilo udržet lázeňský komplex funkční a postupně ho zrekonstruovat. Další teplickou dominantou je zámek, který vznikl v 16. století na zbytcích staršího románského kláštera. 

Navzdory zázemí a možnostem, jimiž město disponuje, v něm stále ubývá turistů a to jak českých, tak zahraničních. Teplice sice nabízí svým návštěvníkům mnoho způsobů vyžití – od návštěvy zrekonstruovaného Krušnohorského divadla, přes posezení v místních kavárnách, až po aktivní pohyb na sportovištích a odpočinek v lázních. V poslední době se však nedaří nalákat nové návštěvníky. Vedení města zároveň ví, že komunikace a spolupráce s místními stakeholdery není na nejlepší úrovni a je potřeba ji postavit na nových základech. 

V tuto chvíli město přizvalo Participation Factory – abychom pomohli definovat roli turismu ve vztahu k městu a jeho budoucímu vývoji a hlavně zahájit dlouhodobou komunikaci samosprávy se stakeholdery. 

Spolu se zástupci radnice jsme určili dva hlavní cíle: Vytvořit novou strategii pro cestovní ruch a zahájit aktivní spolupráci s klíčovými aktéry ve městě. 

První cíl je naprosto jasný a hmatatelný. Naše role zahrnuje sběr co nejvíce relevantních podnětů od klíčových aktérů a následně jejich prioritizaci, aby na jejich základě mohla být vytvořena strategie cestovního ruchu pro následující roky. Strategie má být systematickým rámcem, který definuje, jakým směrem se mají ubírat konkrétní kroky města s cílem zlepšit stav cestovního ruchu v Teplicích.

Druhý cíl je dlouhodobější výzvou. Z klíčových aktérů musíme vytvořit partnery města. Tvorba strategie cestovního ruchu je ukázka činnosti, při které je participativní plánování nutností. Město a místní stakeholdeři mají stejné cíle, a to přilákat do města turisty. Aby byl turismus kontrolovaný a kroky města systematické, musí strategie vzejít ze společného dialogu mezi městem a klíčovými aktéry. 

Zároveň je potřeba se vyvarovat toho, aby se participativní projekt proměnil v pouhé cvičení PR. Nechceme jen vytvořit zdání spolupráce, ale skutečně ji zahájit a získat relevantní data pro vznik strategie cestovního ruchu, jíž se bude město v následujících letech držet.

Podařilo se nám sesbírat přes 90 kontaktů a rozhodli jsme se využít kombinaci osobního a online setkání, abychom vytvořili prostor pro všechny aktéry, kteří mají zájem o spolupráci s městem. 

Abychom zapojili i aktéry, kteří se z různých důvodů nebudou moci zúčastnit společných diskuzí, využijeme jako doplňující nástroj sběru dotazník, který budeme samostatně vyhodnocovat, a zároveň je podkladem pro osobní setkání. 

Směřujeme tak Teplice k otevřenosti vůči svým občanům a klíčovým aktérům. Udělali jsme první krok k jejich aktivnímu zapojení a zahájili diskuzi. 

Zajímá vás participativní plánování více? Máte již konkrétní zkušenost a chtěli byste ji s námi prodiskutovat? Ozvěte se nám na info@participationfactory.com