Pět mylných domněnek o CivicTech

by Participation Factory

Kolem všech inovativních odvětví se vyskytují mýty a občanská technologie není výjimkou.

 

Jak se CIVICPORT noří hlouběji do rozhovorů s obcemi, setkáváme se s častými otázkami a nedorozuměními. Zde nastíníme ty nejobvyklejší mylné domněnky ohledně toho, co CivicTech je a pro koho je podle mínění našeho týmu:

 

1. E-participace (CivicTech) se týká pouze participativního rozpočtování

V České republice i jinde se CivicTech oblasti často říká e-participace a je hned spojována s participativním rozpočtováním. Rámec občanské technologie dovoluje se vyhnout zmatení o participativním rozpočtování jakožto klíčovém procesu a místo toho se soustředí na širokou řadu používaných nástrojů a procesů, které CivicTech umožňuje, mimo jiné crowdfunding, organizování komunity, spotřebu v rámci spolupráce, spoluvytváření, správu a hodnocení dat.

 

2. CivicTech se rovná chytrému městu

Zároveň je CivicTech často přímo spojován s agendou chytrého města. Ač koncept chytrého města nespoléhá na cíle s lokálním společenským dopadem jako CivicTech, obě oblasti se překrývají a tudíž je možné najít nevyužité příležitosti pro občanskou technologii v oblastech inovace, spolupráce nebo nových výnosných odvětví při tvoření agendy chytrého města. Tímto způsobem má CivicTech potenciál zvýšit kvalitu i kvantitu občanského zapojení z pohledu chytrého města, ale není to samé, co chytré město.

 

3. Webové stránky a sociální média mohou CivicTech nahradit

Je Facebook občanská technologie? Co snapChat? Tyto nástroje rozhodně mohou být k užitku v usnadnění komunikace, ale dělící čára prochází otázkou, zda je tato technologie navržena pro zlepšení veřejného blaha. Ač tyto služby mohou pomoci zburcovat občany, jejich účel se liší od účelu občanské technologie.

 

4. CivicTech je pouze pro větší města

Právě naopak, nejefektivnější využití občanské technologie přichází v menších obcích. Menší města často zvládnou překonat kolapsy a byrokratické regule mnohem snadněji než mnohé velké metropolitní oblasti. Navíc těsná mezilidská spojení pomáhají překonat těžkosti při dotahování věcí do konce. Nezávisle na velikosti však největší rozdíl dělá schopnost přijmout nové způsoby přemýšlení a jednání.

 

5. Občany CivicTech nezajímá

Mnoho obcí si dělá starosti s tím, že jejich občané se nezapojí nebo neumí pracovat s technikou a neocení nový inovativní přístup nebo nebudou umět pracovat s nově implementovaným CivicTech nástrojem. Největší obavy vždy obklopují seniory, kteří si často na změny zvykají nesnadno. Ač jsou tyto výzvy podstatné, pouze odhalují očividné – občanská technologie není všelék, nevyřeší všechny vaše problémy, ale technologie může tu a tam být dobrým nástrojem k dosažení cíle. Pokud si správně určíte záměr a zjistíte, že vám k jeho dosažení technologie pomůže – využijte ji, ale ne jenom proto, abyste používali technologii.

Pokud chcete vědět více o stanovování cílů a jak vybrat vhodné nástroje pro svou komunitu, nechte nám zprávu na info@civicport.com.