People Powered Regional Hub: mezinárodní síť odborníků z oblasti participace se rozšiřuje o náš region

by Participation Factory

Občanská participace se stává čím dál tím více etablovaným oborem, a tak existují mezinárodní sítě, které sdružují experty a organizace z oblasti participace s cílem podpořit jejich projekty, poskytnout jim cenné zdroje a přinášet příležitosti pro spolupráci a výměnu zkušeností. Česká republika a země střední a východní Evropy a Balkánu však bohužel často nejsou v těchto sítích zastoupeny. V jiných případech se agenda těchto sítí a potřeby jejích členů natolik liší od těch našich, že je těžké implementovat navržená řešení na domácí půdě.

Přinášíme však skvělé zprávy! Chystáme se spustit Regional Hub, který bude spojovat mezinárodní odborné znalosti a osvědčené postupy a bude zajišťovat přístup k mezinárodní skupině odborníků se zaměřením na vývoj řešení a podporu spolupráce vhodné pro náš regionální kontext a vaše potřeby.

V letošním roce byla Participation Factory vybrána ke koordinaci aktivit pro People Powered Regional Hub pro střední a východní Evropu a Balkán. People Powered je mezinárodní síť praktiků, výzkumníků a odborníků na participaci.

Organizace People Powered celosvětově podporuje organizace a lídry, kteří se zasazují o více participativní demokracii prostřednictvím programů, jako je participativní rozpočet, participativní tvorba politik, participativní plánování a občanská shromáždění. Její aktivity jsou založeny na její vizi světa, ve kterém mají všichni lidé a komunity moc řešit své potřeby, prosazovat svá práva a plnit své sny prostřednictvím inkluzivních a vstřícných vládních institucí.

Od svého založení v roce 2019 se People Powered rozrostla na více než 70 organizací ve více než 40 zemích. A letos se People Powered rozhodla rozšířit svou působnost do střední a východní Evropy a na Balkán a lokalizovat svou strategii tak, aby dokázala místním aktérům poskytnout tu nejvhodnější podporu na základě jejich potřeb.

Participation Factory již provedla rozhovory se stávajícími členy sítě a zapojila je do průzkumu a workshopu, které mají informovat o procesu plánování a stanovování strategie. Jsme nadšeni z dalších kroků a srdečně vás zveme na oficiální zahájení působení sítě Regional Hub, které proběhne 29. září v 15:00. Registrujte se přes tento odkaz a nezapomeňte pozvat i své kolegy!

Těšíme se, že se brzy uvidíme a že prozkoumáme a rozšíříme využívání participativních přístupů při vytváření pohotovější, efektivnější a inkluzivnější správy v našem regionu.