Participace v malé obci: prostor pro řešení konkrétních otázek i širších souvislostí

by Participation Factory

Chcete návod na smysluplné komunitní setkání? Nechte se inspirovat naší nedávnou zkušeností z obce Hrobce v Ústeckém kraji. 

V sobotu 27. května tam proběhlo participativní komunitní setkání s veřejností. Jeho účelem bylo zapojení občanů do procesu hledání využití budovy bývalé pošty a získání relevantních podnětů pro budoucí nakládání s budovou. Aby si mohli zájemci prostory prohlédnout na vlastní oči, dveře budovy se pro ně na Hlavní ulici č.p. 44 otevřely už před obědem a zůstaly tak až do pozdního sobotního odpoledne. To vše za celodenní osobní účasti starostky Kateřiny Hlaváčové. Jen otevřené dveře by však obci výsledek nepřinesly. Ani občerstvení a grilování. Ani posezení a možnost sousedsky si popovídat. Tohle všechno příjemně rámovalo participativní proces, který se stal přirozenou součástí místa. Ve výsledku navíc přinesl mnohem víc, než jen odpověď na klíčovou otázku o budoucím využití prostor bývalé pošty.   

Ve dvou místnostech dostali návštěvníci možnost zamyslet se a zároveň písemně sdílet své názory a návrhy. Byl to prostor vzrušených debat i smířlivého přitakání nad stavem věcí. Především však občané dostali impulz k uvažování nad místem, ve kterém jsou doma. Pětice otázek nebyla nikterak složitá. Pravděpodobně však ani jedna z nich nepatřila k těm, které si občané v Hrobcích pokládají každý den. 

Jasnou otázkou byla ta na budoucí využití bývalé pošty. Silnou podporu získal návrh využít budovu jako kavárnu a prostor pro ruční práce (např. pletení košíků, keramickou dílnu). Zároveň se ukázalo, že přímo v obci jsou lidé, kteří by vedení kreativních aktivit zvládli. Využití místních lidských zdrojů by tedy bylo logickou volbou. Nejrůznějších přání a podnětů se sešlo mnohem víc. Konečné rozhodnutí bude na vedení obce. 

Byla by však věčná škoda neptat se dál a tak jsme se ptali. Třeba na to, co mají Hrobečtí na obci rádi a co jim naopak vadí. Co v obci chybí a jakým způsobem by se chtěli zapojovat do rozhodování o obecních záležitostech. Odpovědi od samotných občanů mají pro zastupitelstva cenu zlata. A občané, když vidí, že je jejich názoru věnována patřičná pozornost, mají větší motivaci zajímat se o dění v obci a aktivně se do něj zapojovat. 

To potvrdilo i “puntíkové” hlasování, ve kterém občané volili preferovaný způsob svého zapojení do rozhodování v obci pomocí samolepek. Nejvíce hlasů získaly komunitní a dobrovolné aktivity pro rozvoj obce, následované deklarovanou ochotou účastnit se pravidelných veřejných setkání, vyjádřit svůj názor prostřednictvím dotazníku či ankety nebo získávat informace o dění v obci přes telefon.

Díky odpovědím občanů má vedení obce ukazatele směru dalšího rozvoje, případně validaci již realizovaných kroků. V rámci modernizace komunikace se svými občany jsou na příklad Hrobce zapojené do aplikace Munipolis, systému tzv. Mobilního Rozhlasu. Mezi funkcionality aplikace patří např. informování občanů prostřednictvím mobilního telefonu nebo možnost pozvat je k dotazníkovému šetření. To hezky koresponduje s vybranými možnostmi Hrobeckých ohledně zapojení se do řízení obce.

I občánci bez volebního práva mají právo na projevení svého názoru. Proto jsme pro děti všeho věku připravili kreativní workshop. Ti starší mohli představu o využití prostor bývalé pošty ztvárnit jako koláž. Těm mladším jsme do jejich kreativního pole vstupovali co možná nejméně a nechali pracovat jejich fantazii. 

Vesnická participace má svá specifika v podobě méně početné komunity, v níž bývají užší sociální vazby. Díky menšímu počtu lidí na menším prostoru je pravděpodobné i fungování neoficiálních komunikačních kanálů, kterými se můžou informace šířit. Vytvářet podmínky pro podporu občanské angažovanosti však přispívá k rozvoji demokracie v jakémkoli prostředí. Dalším pozitivním dopadem je zvýšení efektivity rozhodovacích procesů a vytvoření dialogu mezi vedením města a samotnými občany, což v konečném důsledku přinese užitek oběma stranám.

 

Chcete poradit s konkrétním projektem? Ozvěte se nám na info@participationfactory.com