Participace, má láska 2021

by Participation Factory

Spolu se slovenskými kolegy jsme uspořádali konferenci na téma participace

 

V rámci Týdne otevřeného vládnutí pořádaného každoročně společností Open Government Partnership proběhlo 25. května setkání Participace, má láska 2021. Společně s Úřadem zplnomocněnce vlády SR pro rozvoj občanské společnosti byla pořadatelem i Participation Factory a kromě prezentujících z řad ÚSV ROS, PF či Univerzity Komenského se zúčastnila i řada posluchačů ze všech koutů Čech i Slovenska.

 

Celá událost byla rozdělena do tří tematických částí: Participace ve veřejné správě, Koordinátoři participace a Příklady z praxe. Mezi probíranými tématy byly mimo jiné participace v ČR, SR a ve světě, nejčastější mýty o participaci, kdo je a jaké vlastnosti by měl mít koordinátor participace, budování kapacit ve veřejné správě, přístupnost města, dopravy či informací, Civic Tech nebo zapojování mladých lidí do participace.

 

Tým Participation Factory přednášel ve všech třech blocích. Sdíleli jsme například žádoucí vlastnosti koordinátora participace na základě poznatků z pilotního programu Koordinátoři participativního plánování ve spolupráci s IPR, stručné představení občanské technologie, tedy Civic Tech, nebo jak zapojovat mladé lidi do participace a politického dění, s čímž máme zkušenosti v rámci projektu Billion Rise. Účastníkům, kteří potřebují poradit a pomoci v oblasti participace, jsme též nabídli svůj mentorský program.

 

Pokud i vy sami řešíte náročný projekt nebo nevíte, odkud s participací začít, můžete se přihlásit k našemu mentorskému programu. Stačí se zde vyplnit přihlášku a představit nám sebe i svůj projekt. Tím můžete získat 5 hodin školení zdarma. Pokud pomoci nepotřebujete, ale zajímá vás participace jako taková nebo naše služby s ní spojené, napište nám na info@participationfactory.com.