Obchodní dům Breda v Opavě ožije díky participaci

by Participation Factory

Společně s klíčovými aktéry a obyvateli Opavy budeme hledat nové využití historického obchodního domu Breda

Obchodní dům Breda je mimořádnou stavbou první poloviny 20. století a významnou dominantou Opavy. Budova, jež byla donedávna v rukách soukromníka, však dlouhodobě chátrala a byla bez využití. Spolek Breda Žije to nyní hodlá změnit.

Breda vás zaujme na první pohled. Architekt Leopold Bauer se u této pětipatrové nárožní budovy inspiroval americkou architekturou tzv. chicagské školy a německou expresionistickou architekturou a otiskl tak do topografie slezského města punc západních velkoměst. Breda se ve své době pyšnila titulem největšího obchodního domu v republice a těšila se přízni tisíců zákazníků a zákaznic. 

Svou popularitu si obchodní dům udržel až do sametové revoluce, kdy došlo k jeho pochybné privatizaci. Stavba posléze přešla do majetku dalších několika investorů. Poslední z nich odkoupil i sousední pivovar, který plánoval s obchodním domem propojit. Od těchto snah se však ustoupilo a prvorepublikový skvost začal rapidně chátrat. Vlastník budovy se později dostal do insolvence a Breda tak zůstala nadále zanedbávaná.

credit: Michal Jandora

Šance pro Bredu

Město Opava projevovalo zájem obchodní dům Breda odkoupit a zrekonstruovat, odkup však dlouho nebyl schválen zastupitelstvem. Město tak alespoň provádělo udržovací práce, které zamezily nejakutnějším negativním vlivům. 

Jiskru naděje zažehla až iniciativa Rozsviťme obchodní dům Breda v Opavě, která v čele s Lindou Bittovou spustila v roce 2021 kampaň za záchranu Bredy na crowdfundingové platformě HitHit. Sbírka na nevyhnutelné opravy, během které se vybral více než dvojnásobek požadované částky, byla pouze začátkem dlouhodobého cíle vdechnout Bredě nový život. Vyvrcholením kampaně bylo rozsvícení 1450 žárovek na fasádě domu, které symbolicky připomněly jeho zašlou slávu a umožnily obyvatelům města zažít tuto významnou památku doslova v novém světle.

Na konci roku 2021 se zastupitelstvo konečně shodlo na odkupu a k březnu 2022 se vlastníkem obchodního domu Breda stalo Statutární město Opava. Zároveň se díky dlouhodobé angažovanosti Bittové a výtvarníka Kurta Gebauera dostává budova do stále většího povědomí veřejnosti, která projevuje nemalý zájem o jeho záchranu. I právě proto vzešel návrh zapojit klíčové aktéry i širokou veřejnost do rozhodování o osudu Bredy prostřednictvím participativního projektu, který v následujících měsících otevře téma adekvátního využití zchátralé budovy. A my jsme moc rádi, že můžeme být u toho.

 

Pomáháme Bredě nalézt nové využití

Byli jsme osloveni, abychom pomohli naplánovat komplexní participativní projekt, který umožní zainteresovaným aktérům navrhnout a sdílet jejich vlastní představu o tom, k čemu by budova měla sloužit. První participativní workshopy určené pro regionální podnikatele a odborníky z oblasti architektury a stavebnictví začnou už 15. června. 

Spolek plánuje podobné aktivity na podzim také pro širokou veřejnost. 

Cílem projektu je participativním způsobem získat škálu možností pro využití prostoru, které odpovídají potřebám obyvatel města Opavy. Nápady a požadavky občanů se pak stanou základním východiskem pro zadání architektonické soutěže a další nakládání s budovou.

Věříme, že dosáhneme nejen zvýšení důvěry mezi obyvateli města a jeho úřadem, organizacemi a institucemi, ale také zlepšení kvality života a vztahu lidí k prostředí, kterým jsou obklopeni. Zároveň doufáme, že případ Bredy poslouží jako inspirace pro nakládání s dalšími prázdnými budovami po celé republice, které stále čekají na záchranu.

 

Máte i Vy zájem o implementaci participativních projektů ve Vašem městě? Ozvěte se nám na info@participationfactory.com