O budoucnosti obchodního domu Breda se rozhoduje participativně! Co přinesly první workshopy?

by Participation Factory

Projektové karty připraveny. Stoly nachystané. Zvuk ozkoušen. Stoje pod nádhernou kopulí z 20. let minulého století si ani nešlo myslet, že by se něco pokazilo.

První workshop o budoucnosti Bredy, bývalého obchodního domu a opomíjené dominanty Moravskoslezského kraje, začal velmi brzy. Již před 7:30 začali přicházet zástupci místních podnikatelů z Okresní hospodářské komory Opava.

„Kolik je tady Poláků?“ zeptal se jeden z facilitátorů, zatímco uvažoval nad uspořádáním stolů. Polské delegaci z příhraničního města Ratiboř trvala cesta do Opavy zhruba 45 minut. Přijela ze stejného důvodu jako ostatní: aby se zamyslela nad tím, jak by se prázdná patra Bredy mohla proměnit v prostor sloužící občanům, komunitám, podnikům, nevládním organizacím a dalším. „Kdyby tady bylo konferenční centrum, využili bychom ho také. Takový prostor v našem městě nemáme,“ znělo z řad polských účastníků. Podobné názory byly slyšet i od stolů českých participantů.

Jak workshop pokračoval, všechny stoly se začaly plnit projektovými kartami s různými představami o tom, čím by Breda měla být v budoucnu. S pomocí koordinátorů participace, kteří za námi přijeli nabrat zkušenost až ze Slovenska, jsme se mohli skutečně soustředit na každý jednotlivý návrh a zajistit co nejvyšší kvalitu výstupů. Musíme říci, že během workshopu bylo předneseno mnoho skvělých návrhů. Od přeměny budovy na kulturní a komunitní centrum, přes co-workingové prostory, až po celoroční trhy, židovské muzeum nebo knihovnu.

Na základě všech vygenerovaných návrhů se ukázalo, že pouze multidisciplinární přístup může zajistit, že se budova zachrání a bude vyhovovat potřebám místních lidí. Nespočet místních obyvatel má k místu silné emocionální vazby, a tak je chceme udržet v centru celého procesu a umožnit jim znovu navázat vztah s budovou.

Proto jsme do diskuse přizvali také architekty, kteří dokážou zhodnotit potenciál stavby z jiného, odborného hlediska. Kromě komentované prohlídky Bredy od temných sklepů až po střechu jsme jim dali prostor k brainstormingu a diskuzi o hodnotě budovy a budoucích vyhlídkách. Všichni se shodli na důležitosti udržitelného přístupu k budoucnosti budovy, nejen aby se prodloužila její životnost, ale aby zároveň došlo k zachování kulturního dědictví pro budoucí generace. Jde o proces přeměny starého při zachování historického a kulturního dědictví a vytvoření nové dynamiky místa v souladu s požadavky současné doby.

Pořádání workshopů v samotné budově bylo každopádně dvousečné. Za krásnou fasádou panoval překvapivý chlad! Jsme však rádi, že jsme mohli zahájit participativní proces přímo uvnitř Bredy a otevřít tak nejen její brány, ale i téma jejího dalšího osudu. Na podzim pak navážeme dalšími setkáními s širokou veřejností. Také jich se budeme ptát, k čemu by Breda měla sloužit, aby se jejich nápady a požadavky mohly přetvořit do dlouhodobé koncepce nakládání s budovou. Jste srdečně zváni!

Vice o Bredě a možnostech se zapojit se můžete dozvědět na webu iniciativy Breda žije.

Pokud i vy uvažujete o participativním projektu a potřebujete poradit, neváhejte se nám ozvat na info@participationfactory.com