Náš tým


Tomáš Rákos, Spoluzakladatel

Tomáš je odborníkem na participaci veřejnosti a pracoval na řadě projektů v zemích jako Spojené státy, Spojené království, Francie, Tunisko, Kolumbie, Indie, Zambie a Česká republika. Jeho hlavními obory jsou navrhování participativních procesů, práce se stakeholdery, strategie pro participaci mládeže, konzultace e-participace, analýza dat, strategické plánování pro různě velké komunity a zvyšování kapacit. V minulosti spoluzaložil a řídil D21, spolenčost, která poskytuje software a konzultační služby na téma zapojování veřejnosti. Také vedl tým, co měl na starosti implementaci procesu participativního rozpočtování v New Yorku. V současnosti pracuje na šíření principů participace do procesů městkého plánování.

 

 

Katya Petrikevich, Spoluzakladatelka

Katya pracovala jako vedoucí konzultant na koordinaci práce mezinárodních týmů, navrhování participativních procesů a podpoře implementace projektů jak v České republice, tak v zahraničí. Součástí její práce byl i výzkum současných trendů v technologii a inovaci pro Evropskou komisi a vedení tréninků napříč Evropskou unií i jinde – na příklad pro mladé vůdce a aktivisty ze západní Afriky v Abidjanu (Pobřeží slonoviny). Je členem rady organizací Global PB Hub a People Powered a kromě toho pracuje na zapojování dobré praxe participace do politického rozhodování a procesů strategického plánování.

 

 

Anna Těhlová, Jednatelka

Anna je expertem na participativní městské plánování. Spoluzaložila a koordinovala neziskovou organizaci Public Space Network v Nairobi (Keňa), která představila systém správy veřejných prostor skrz spolupráci komunit, municipalit, expertů na urbanismus a dalších stakeholderů. PSN byla oceněna několika mezinárodními cenami jakožto příklad dobré praxe. V rámci své práce navštívila více než 13 zemí ve frankofonní Africe a v současnosti řídí inovativní pilotní program, který zapojuje participaci do systematického plánování v Praze.

 

 

Mila Fekiačová, Jednatelka

Mila má řadu zkušeností s facilitací schůzek i setkání s veřejností a prací v mezinárodních týmech, zejména v německy mluvících zemích. Kromě toho má jako koordinátor mezinárodního projektu Billion Rise zkušenosti i se zapojováním mládeže. Momentálně koordinuje projekty v České a Slovenské republice a podílí se na řízení inovativního projektu s velkým rozsahem ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy, který má za cíl systematicky zvýšit participaci.