Náš tým

Tomáš Rákos, Spoluzakladatel

Tom je expertem na participaci veřejnosti, který má bohaté zkušenosti s projekty v zemích jako Spojené státy, Spojené království, Francie, Tunisko, Kolumbie, Indie, Zambie i Česká republika. Staví na bohatých zkušenostech v terénu a s jejich pomocí navrhuje na míru vytvořené participativní procesy, které zahrnují mezinárodní nejlepší praxi a odpovídají místní situaci a podmínkám. Klíčové oblasti jeho expertízy zahrnují návrh participativních procesů, zapojování stakeholderů, strategie pro participaci mládeže, konzultace na téma civic tech (e-participace), analýza dat, strategické plánování pro různě velké komunity a vytváření kapacity.

V minulosti spoluzaložil a vedl D21, společnost poskytující software a konzultační služby v oblasti zapojování veřejnosti do samosprávy. Kromě toho vedl tým, který poslední čtyři roky implementoval digitální řešení pro hlasování v procesu participativního rozpočtu (PaR) pro New York City Council.

Tomovou vášní je sdílet své rozsáhlé zkušenosti a know-how za účelem pomoci budoucím expertům na participaci. Jeho zkušenosti v oblastech komunikace a médií mu do dnešního dne pomáhají i v oblasti participace a navrhování procesů.

 

Katya Petrikevich, Spoluzakladatelka a mezinárodní ředitelka

Katya vede mezinárodní činnost Participation Factory a pracuje na normalizaci dobré praxe v oblastech participace veřejnosti a civic tech (e-participace), zejména pomocí konzultací a poradenství ohledně navrhování participativních procesů jak v rámci českých, tak mezinárodních projektů. Také je členem rady provozovatelů participativního rozpočtu společnosti People Powered a funguje jako mentor pro osoby, které implementují participativní rozpočet všude po světě.

Během své práce Katya spolupracovala s místními i mezinárodními úřady na implementaci civic tech a dalších řešení pro e-participaci a konzultovala s nimi vyvíjení nové metodiky. Prováděla také výzkum současných trendů v technologii a inovacích pro Komisi EU, trénovala mladé západoafrické vůdce a aktivisty v TechCampu v Abidjanu (Pobřeží slonoviny) a fungovala jako člen poroty pro soutěž SWITCH, kterou pořádalo Prague Civil Society.

Jakožto absolventka Columbia University a SciencesPo v Paříží se Katya vždy snaží do oblasti participace a zapojování občanů přinášet své rozsáhlé znalosti z politologie a lidských práv. Pozornost pak věnuje obzvlášť otázkám genderové rovnosti a zapojování skupin na okraji společnosti.

 

Anna Těhlová, Jednatelka

Anna vede činnosti Participation Factory a zajišťuje, aby v naší továrně vše běželo hladce a my tak mohli rozvíjet agendu participace jak v Čechách, tak v zahraničí. Dohlíží na naši strategii za účelem další prosperity a udržení společnosti na správné cestě. Také řídí komplexní participativní projekty, které se soustředí zejména na systematickou participaci, diagnostiku a strategické plánování.

V minulosti Anna stála u založení a vedla organizace Public Space Network v Nairobi (Keňa), která představila systém pro správu veřejných prostor a přivedla dohromady komunity, místní úředníky, experty a další klíčové aktéry. Tento přístup byl oceněn jako dobrá praxe několika mezinárodními cenami. S pomocí akademického zázemí v oblasti městské politiky, zaměřeného na Afriku a Jižní Ameriku, ze SciencesPo v Paříži se Anně daří plynule procházet frankofonním prostředím. Kromě toho je její vášní přispívat ke zlepšování kvality života a udržitelnosti rychle se vyvíjejících měst.

 

 

Mila Fekiačová, Managing partner

Mila je klíčovou součástí týmu Participation Factory už od samého začátku. Má bohaté pracovní i studijní zkušenosti z Německa a nejen ty jí dovolují úspěšně využívat komunikační dovednosti v místních i mezinárodních participativních projektech různého rozsahu a složitosti. Pevně věří v moc silných a udržitelných institucí a jednotlivců a její silnou stránkou je navrhování a řízení online i offline workshopů a facilitací pro klienty z rozličných prostředí. Kromě toho spolupracuje na řízení hned několika projektů pro zapojení a spolupráci s mladými lidmi v České republice i zahraničí.

 

 

 

Daniela Schmitzová, Projektový manažer

Daniela pomáhá s dodáváním jak českých, tak zahraničních projektů. V současnosti pracuje na několika těchto projektech, kde zajišťuje každodenní úkoly a komunikaci s klienty. Takto spolupracuje např. na projektu zmocňování mladých lidí, kde se stará o práci se stakeholdery, facilitaci online diskuzí s mladými lidmi a analýzu dat.

Součástí práce je pro Danielu také marketing, pod který spadá správa sociálních médií, copywriting, psaní příspěvků na blog a udržování webových stránek společnosti. Kromě toho má na starosti newsletter, jehož obsahem jsou zajímavé zprávy a publikace nebo poslední trendy a nejlepší praxe v oblasti participace. Také monitoruje český a mezinárodní trh s civic tech nástroji a zajišťuje tak neustálé shromažďování know-how v oblasti digitální participace.

Služebně nejmladší člen týmu, Daniela má akademické zázemí se zaměřením na biologii, konkrétně na biodiverzitu a její vliv na lidské vnímání a zdraví. Nejen z tohoto důvodu se vždy soustředí na udržitelnost a přírodu ve městech.