Náš tým

Tomáš Rákos, Spoluzakladatel

Tom je expertem na participaci veřejnosti, který má bohaté zkušenosti s projekty v zemích jako Spojené státy, Spojené království, Francie, Tunisko, Kolumbie, Indie, Zambie i Česká republika. Staví na bohatých zkušenostech v terénu a s jejich pomocí navrhuje na míru vytvořené participativní procesy, které zahrnují mezinárodní nejlepší praxi a odpovídají místní situaci a podmínkám. Klíčové oblasti jeho expertízy zahrnují návrh participativních procesů, zapojování stakeholderů, strategie pro participaci mládeže, konzultace na téma civic tech (e-participace), analýza dat, strategické plánování pro různě velké komunity a vytváření kapacity.

V minulosti spoluzaložil a vedl D21, společnost poskytující software a konzultační služby v oblasti zapojování veřejnosti do samosprávy. Kromě toho vedl tým, který poslední čtyři roky implementoval digitální řešení pro hlasování v procesu participativního rozpočtu (PaR) pro New York City Council.

Tomovou vášní je sdílet své rozsáhlé zkušenosti a know-how za účelem pomoci budoucím expertům na participaci. Jeho zkušenosti v oblastech komunikace a médií mu do dnešního dne pomáhají i v oblasti participace a navrhování procesů.

 

Katya Petrikevich, Spoluzakladatelka a mezinárodní ředitelka

Katya vede mezinárodní činnost Participation Factory a pracuje na normalizaci dobré praxe v oblastech participace veřejnosti a civic tech (e-participace), zejména pomocí konzultací a poradenství ohledně navrhování participativních procesů jak v rámci českých, tak mezinárodních projektů. Také je členem rady provozovatelů participativního rozpočtu společnosti People Powered a funguje jako mentor pro osoby, které implementují participativní rozpočet všude po světě.

Během své práce Katya spolupracovala s místními i mezinárodními úřady na implementaci civic tech a dalších řešení pro e-participaci a konzultovala s nimi vyvíjení nové metodiky. Prováděla také výzkum současných trendů v technologii a inovacích pro Komisi EU, trénovala mladé západoafrické vůdce a aktivisty v TechCampu v Abidjanu (Pobřeží slonoviny) a fungovala jako člen poroty pro soutěž SWITCH, kterou pořádalo Prague Civil Society.

Jakožto absolventka Columbia University a SciencesPo v Paříží se Katya vždy snaží do oblasti participace a zapojování občanů přinášet své rozsáhlé znalosti z politologie a lidských práv. Pozornost pak věnuje obzvlášť otázkám genderové rovnosti a zapojování skupin na okraji společnosti.

 

Anna Těhlová, Jednatelka

Anna vede činnosti Participation Factory a zajišťuje, aby v naší továrně vše běželo hladce a my tak mohli rozvíjet agendu participace jak v Čechách, tak v zahraničí. Dohlíží na naši strategii za účelem další prosperity a udržení společnosti na správné cestě. Také řídí komplexní participativní projekty, které se soustředí zejména na systematickou participaci, diagnostiku a strategické plánování.

V minulosti Anna stála u založení a vedla organizace Public Space Network v Nairobi (Keňa), která představila systém pro správu veřejných prostor a přivedla dohromady komunity, místní úředníky, experty a další klíčové aktéry. Tento přístup byl oceněn jako dobrá praxe několika mezinárodními cenami. S pomocí akademického zázemí v oblasti městské politiky, zaměřeného na Afriku a Jižní Ameriku, ze SciencesPo v Paříži se Anně daří plynule procházet frankofonním prostředím. Kromě toho je její vášní přispívat ke zlepšování kvality života a udržitelnosti rychle se vyvíjejících měst.

 

 

Mila Fekiačová, Partner

Mila stála u zrodu Participation Factory už od samého začátku. Do nedávna byla aktivní součástí týmu, nyní však zastává poradní roli. Mila má bohaté pracovní i studijní zkušenosti z Německa a nejen ty jí dovolují úspěšně využívat komunikační dovednosti v místních i mezinárodních participativních projektech různého rozsahu a složitosti. Pevně věří v moc silných a udržitelných institucí a jednotlivců a její silnou stránkou je navrhování a řízení online i offline workshopů a facilitací pro klienty z rozličných prostředí.

 

 

 

 

Renáta Balogh, Projektová manažerka

Renáta podporuje řízení českých i zahraničních participativních projektů – od prvotního sběru dat a jejich analýzy až po návrh participativních procesů a organizaci veřejných setkání. Má akademické vzdělání v oblasti Arts managementu a podnikové ekonomiky a bohaté pracovní zkušenosti z veřejného i soukromého sektoru. V minulosti efektivně vykonávala aktivity v rámci kulturních institucí, včetně vedení a školení malých týmů, tvorby obsahu pro marketingové nástroje nebo řízení vztahů s klienty. Díky hlubokému zájmu o socioekonomické aspekty městského plánování je Renáta odhodlána úspěšně řídit participativní projekty různého rozsahu.

V současnosti je Renáta v Participation Factory zodpovědná také za marketing a výzkum a vývoj. Klade velký důraz na udržitelný rozvoj a zákaznickou spokojenost a neustále vyhledává nové přístupy a zlepšení.

 

 

Karel Kolář, Projektový manažer

Karel je neopomenutelným členem nejužšího týmu Participation Factory. Pracuje na designu českých i zahraničních projektů a zajišťuje jejich bezproblémový průběh. Motivuje ho možnost pozitivně ovlivnit městské prostředí a vytvářet udržitelné prostředí, které je otevřené svým obyvatelům. Karel je přesvědčen, že dobře informovaná a správně zapojená veřejnost je klíčem k prosperující společnosti. Má akademické zázemí v estetice (v umění a kultuře), což mu umožňuje nový náhled na městské plánování a vedení participativních projektů.

Dále má Karel na starosti obchod a business development. Má zkušenosti s velkoobchodem i s řízením maloobchodní prodejny, díky čemuž nabyl dovednosti vymýšlet udržitelná řešení, které nejvíce vyhovují klientům.

 

 

 

Lenka Šebková, Projektová manažerka

Lenka se v našem týmu zaměřuje zejména na výzkum v rámci českých i zahraničních projektů. Akademické vzdělání má z oblasti regionálního rozvoje a státní správy, kde se věnovala tématům regionálního, strategického i participativního plánování. Je pro ni důležité, že je součástí projektů, které mají společenský impakt.

Má zkušenosti s prací v rámci vědecko-výzkumné činnosti v českém i mezinárodním týmu, kde se zaměřovala na rozvoj měst a regionální spolupráce, a také s prací v oblasti kultury. Zajímá se zejména o sociální problematiku, smart cities, participaci mládeže a udržitelnost.

 

 

 

Ervín Hausvater, Civic Tech expert

Ervín vede naše projekty zaměřené na Civic Tech i jiné digitální nástroje, a to v Česku i ve světě. Je zapojen do výzkumu a vývoje našich produktů, business developmentu a poradenství. Studoval politologii, mezinárodní vztahy a bezpečnostní a africká studiích v Česku a Keni.

Léta získával zkušenosti v neziskovém sektoru jako analytik a lobbista pro přední českou protikorupční organizaci, kde vedl projekty zaměřené na e-government a bezpečnost. Má také zkušenosti jako business development manager v Africe, Asii a na Středním východě v oblasti leteckého průmyslu a je spoluzakladatelem spolku Show Your Help.

Ervín se zaměřuje na to, aby klienti vytěžili maximum z dostupných digitálních nástrojů a klade důraz na transparentní a efektivní vládnutí a pozitivní společenský dopad. Pomáhá také impact-driven firmám růst a expandovat.

 

 

Jana Jandová, Projektová manažerka

Jana se jako výzkumná specialistka věnovala marketingovému a mediálnímu výzkumu. Byla plně zodpovědná za proces výzkumu počínaje prvotním kontaktem s klientem, přes design až po vyhodnocení dat a prezentaci výsledků. Podobným způsobem pracuje i v Participation Factory. Zaměřuje se primárně na tuzemské projekty, ale nevyhýbá se ani těm zahraničním. Věnuje se i marketingu a copywritingu. Aniž by si toho byla vědoma, během své pracovní kariéry se participaci několikrát věnovala. Nyní se však oboru věnuje zcela vědomě a snaží se v něm dále vzdělávat. Zajímá ji hlavně vliv veřejného prostoru na kvalitu života lidí a architektura.

Neustále hledá nové a inovativní přístupy, které by přispěly k rozvoji společnosti a zlepšení služeb nabízených klientům. Jana si zakládá na vysoké profesionalitě a kvalitní realizaci participativních projektů, aby tak přispěla k úspěchu a růstu Participation Factory.