Na občanech záleží

by Participation Factory

Zúčastnili jsme se schůze na téma občanská technologie v samosprávě

 

Národný projekt Participácia uspořádal setkání na téma občanská technologie (také e-participace) v samosprávě, které proběhlo 6.4.2021. NP Participácia je jedním z klíčových pilířů Iniciativy pro otevřené vládnutí, která na Slovensku běží od roku 2011 a je jednou z nejrychleji se měnících a rostoucích iniciativ v zemi. Prezentující z Trenčína, Hloholce a Prešovského samosprávného kraje účastníkům představovali CivicTech řešení využívaná ve svých municipalitách po tom, co Participation Factory setkání zahájilo úvodní prezentací.

 

Jak Participation Factory, tak její sesterská firma CIVICPORT mají rozsáhlé zkušenosti v oblasti CivicTech – digitální platformy a CivicTech řešení jsou totiž významnou součástí mnoha participačních procesů a projektů. Zrovna v České republice je navíc zajímavý trh – je tu kolem 6300 municipalit (pro srovnání s podobně velkou a obývanou zemí, v Portugalsku jich je kolem 200), což je pro společnosti vyvíjející CivicTech řešení nadmíru bohaté množství klientů. Jen v ČR existuje přes 40 nástrojů, v Evropské unii pak více než 250, což víme díky tomu, že sledujeme trendy a vývoj na trhu s CivicTech řešeními a spravujeme svou vlastní databázi digitálních platforem.

 

Pokud jde o obsah úvodní prezentace, začali jsme setkání shrnutím toho, co CivicTech je (a co už CivicTech není) a k čemu všemu lze v rámci správních procesů využít. Významná část naší prezentace se týkala seznámení účastníků s poznatky z naší praxe, na příklad to, že CivicTech není samospásný a jako každý nástroj je závislý hlavně na kvalitě svého využití, lidé od něj často mají nereálně vyoská očekávání, nebo že municipality jsou často obětí prodejních taktik výrobců řešení, protože politici i úředníci jsou často přetížení a není zvykem předem dbát na definici potřeb, které má nástroj vyřešit.

 

Naši prezentaci uzavíralo odpovídání na dotazy z řad účastníků. Ty zajímalo na příklad doporučování konkrétního řešení – ať už na konkrétní problém s managementem odpadu, jaký nástroj se nejvíce používá v České republice nebo jaká firma na Slovensku v současnosti vyvíjí CivicTech řešení. Dalšími oblastmi zájmu byly zkušenosti týmu Participation Factory z Afriky, kde se CivicTech řešení objevují hlavně v oblasti participativního rozpočtu a komunikace mezi radnicí a občany, zda CivicTech funguje i v malých obcích či jak municipality při práci s občany řeší GDPR.

 

Zaujalo vás některé probírané téma, přejete si něco více vysvětlit, případně přemýšlíte nad něčím, čeho jsme se výše nedotkli, ale souvisí to s tématem participace či CivicTech? Kontaktujte nás  dotazy nebo připomínkami na info@participationfactory.com.