Koordinátoři participativního plánování: poločas

by Participation Factory

Foto: Pavel Kappel

Pilotní program Koordinátoři participativního plánování je v polovině. Co to pro něj znamená?

Pilotní program Koordinátoři participativního plánování, také PKPP. To bylo téma setkání v CAMPu (Centru architektury a městského plánování), kterého se Participation Factory společně s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy 17. června účastnila. Za PF setkání moderoval Tomáš Rákos a přednášela Anna Těhlová, za IPR moderoval a přednášel Milan Brlík, vedoucí kanceláře participace IPRu. Právě kancelář participace IPRu zaštiťuje tento inovativní dvouletý pilotní program, usilující o zakotvení participace v Praze jako standardní přístup. Participation Factory programu zajišťuje projektovou podporu a úzce se tak podílíme na jeho realizaci.

Cílem večera bylo především představit program, shrnout dosavadní poznatky a zkušenosti  a představit samotné koordinátory participativního plánování. Pilotního programu se účastní 12 městských částí, na kterých vznikla nová pozice koordinátora participativního plánování. Celkem vzniklo v rámci pilotního programu 10 pozic koordinátorů participativního plánování..

Cílem pilotního programu je ověřit fungování role koordinátorů participativního plánování na realizaci pilotních projektů – celkem bylo schváleno 36 pilotních participativních projektů, které mají koordinátoři v rámci programu na starost. Jedná se o široké spektrum projektů, od revitalizace veřejných prostor až po strategické plánování a participativní rozpočty. Pilotní program umožní otestovat zázemí, podporu a nástroje potřebné pro efektivní fungování koordinátora participativního plánování.

Zjištění pilotního programu budou sloužit ke správnému nastavení celoměstského programu, který umožní zavedení role koordinátorů participativního programu na dalších městských částech. To, že je pozice koordinátorů participativního plánování žádaná, dokazuje už jen fakt, že vedle 36 projektů v rámci programu městské části svým koordinátorům zadaly celkem dalších 50 projektů nad rámec programu.

Součástí večera byla i  diskuze s koordinátory MČ Prahy 22, Pavlem Kappelem, a MČ Prahy 3, Karlem Světlíkem.  Podělili se o své typické pracovní dny, přístup k participaci na jejich úřadě nebo jak náročné je najít společnou řeč s odbory a občany. Probrala se i překvapivá zjištění a příjemná překvapení, vliv politického vývoje na participaci a  dovednosti a vlastnosti, které jsou u koordinátorů žádoucí.

Krom pohledu koordinátorů si účastníci mohli poslechnout také pozici vedení městských částí při panelové diskuzi s radním MČ Prahy 22, Ivem Krátkým, radním MČ Prahy 3, Pavlem Křečkem, a vedoucí odboru rozvoje a péče o veřejný prostor MČ Prahy 7, Terezou Markovou.  Mluvili o tom, jak se programu daří v jejich městských částech, jaká byla situace na začátku programu a jaká je v současnosti, na co je třeba myslet, aby participativní plánování mohlo probíhat úspěšně.

 

Celý záznam najdete zde, a pokud máte dotazy na naše odborníky či zájem o spolupráci s námi, napište nám na info@participationfactory.com.