Konference ActNow dala prostor ukrajinským starostům, aby diskutovali o svých zkušenostech a potřebách

by Participation Factory

Více než 100 starostů, politických činitelů, praktiků participace a mladých agentů změny z Evropy a regionu MENA se sešlo na začátku května ve Stuttgartu, aby diskutovali o řešení globálních problémů na lokální úrovni.

Účastníci se zaměřili na nejaktuálnější výzvy, kterým jejich komunity čelí: válku na Ukrajině, změnu klimatu, ekonomickou transformaci, demokratická řešení a sociální soudržnost. Cílem jejich diskusí bylo sdílet osvědčené postupy a poskytnout tak komunitám příležitosti vyvinout nebo přijmout nová inovativní opatření, díky kterým se stanou odolnějšími.

V posledních několika letech musela evropská města čelit vlivům pandemie COVID-19, která vedla k ekonomickým bojům, přes neustálý nárůst populismu až po válku na Ukrajině. Ta si vyžádaly jednotnou reakci na ruskou agresi a koordinaci akcí s cílem poskytnout zdroje ukrajinskému lidu a přístřeší pro miliony uprchlíků hledajících bezpečí.

Téma války na Ukrajině uvedli organizátoři konference hned, jak válka začala. Ukázali tak ochotu přizpůsobit se změně reality a okamžitě na ni reagovat s cílem podpořit ukrajinský lid.

Během prvního dne konference starosta Lvova Andriy Ivanovych Sadovyi a starosta Mikolajeva Oleksandr Senkevych spolu se zakladatelkou Mezinárodního summitu starostů Irynou Ozymo hovořili o výzvách, kterým čelí kvůli válce. Ústředním bodem rozhovoru byla potřeba přizpůsobit se speciální demografické skupině vysídlených lidí: většinou ženám, včetně těhotných, a dětem.

Všichni řečníci také zdůraznili, že naprostá většina uprchlíků se plánuje vrátit domů během roku nebo dvou. Proto je naléhavá potřeba přestavět a rekonstruovat města a zničené infrastruktury. To je příležitost k vytvoření ještě lepšího prostředí pro život, které bude mít rehabilitační zázemí a poskytne nejen domov, ale i úkryty před bombami. K tomu všemu ukrajinská města vyžadují partnery, finanční podporu a sdílení osvědčených postupů. Starostové však zdůraznili, že pomoc by měla být „založena spíše na požadavcích než na domněnkách“. Zásady participace a zapojení stakeholderů by proto měly hrát klíčovou roli při plánování dalších kroků pro nabídku, správu a využití zdrojů na podporu Ukrajiny.

Irina Ozymo na závěr také nabídla konkrétní způsoby, jak můžeme i my pomoci: poskytováním odborné a politické podpory Ukrajině, šířením správných informací, nákupem ukrajinských produktů, činajímáním ukrajinských zaměstnanců, aby se zajistila finanční inkluze lidí postižených válkou.

Tyto krátké, ale o to silnější diskuse nám otevřely oči a umožnily lépe porozumět probíhající válce a tomu, co to znamená postarat se o místní komunitu. Také nám připomněly, že jakákoli reakce a pomoc – i v době krize – by měla být založena na skutečných potřebách postižených a rozhodnuta a plánována společně s nimi, a nikoli pro ně. Jinak riskujeme plýtvání zdroji, které jsou již tak omezené, a ohrožení na životech a blahu těch, kteří válkou trpí.

Konferenci Act Now pořádal Innovation in Politics Institute za podpory Participation Factory jako jednoho ze strategických partnerů.