Hlohovec pod lupou

by Participation Factory

Podrobnosti o baště CivicTech na Slovensku přímo z městského úřadu

 

Participace a procesy s ní spojené jsou nedílnou součástí smart city strategie. Krásným příkladem je město Hlohovec v Trnavském kraji na Slovensku, které již několik let provozuje participativní rozpočet a řadu smart nástrojů pro rozličné účely. Na podrobnosti jsme se zeptali Matúše Lukačoviče, referenta pro data, strategie a participaci z Odboru strategie města Hlohovec, který řešení a nástroje svého města představoval během setkání na téma Občanská technologie v samosprávě, které pořádal Národný projekt Participácie.

 

Kdo inicioval implementaci civic tech a smart řešení?

Impulz k rozvoju a využívaniu smart riešení prišiel od vedenia mesta. Využitie vybraných moderných technológií v rôznych oblastiach bol prirodzený doplnok pre efektívny manažment mesta, pretože technológie majú potenciál zlepšiť služby v meste a tiež umožniť občanom využívať jeho služby jednoduchším a dostupnejším spôsobom. Zároveň však za takzvaný „smart“ koncept považujeme aj zabezpečenie vysokej transparentnosti samosprávy a participácia, resp. zapájanie verejnosti do rozhodovania.

 

Jak implementace probíhala? Šlo všechno dle plánu, nebo se objevovaly problémy a bylo nutné něco řešit za chodu/měnit původní plány?

Plynulosť implementácie do procesov mesta sa líši od každého riešenia a oblasti, v ktorej sa realizuje. Niektoré riešenia bolo jednoduchšie aplikovať a takmer okamžite zlepšili chod v danej oblasti, takým príkladom je portál hlasobčanov, ktorý využívame na riadenie participatívneho rozpočtu mesta, a ktorý nám pomohol pokryť celoročný proces PR. Niektoré riešenia sa zas ukázali ako finančne náročné z dlhodobého hľadiska, preto by sme v súčasnosti ešte detailnejšie preskúmavali ich trvalú udržateľnosť.

 

Jak je to se správou jednotlivých řešení? Stará se o všechny nástroje jeden tým/člověk, nebo má každý nástroj na starosit někdo jiný?

Inovatívny rozvoj mesta spolu s oblasťou smart city spadajú pod Odbor stratégie Mestského úradu v Hlohovci a sú zhrnuté na stránke mesta v sekcii smart city. Správa samotných smart riešení a ich využívanie sa líši od oblasti, ktorej sa týka – od kolegov z odboru životného prostredia, cez Vodárenskú spoločnosť Hlohovec až po spoločnosť zodpovednú za zber odpadov v meste.

 

V čem jsou nejčastější problémy při provozu? Jak často k nim dochází?

Vzhľadom na nižší počet obyvateľov mesta Hlohovec (okresné mesto s 20-tisíc obyvateľmi), sa veľkou prekážkou, s ktorou sme sa stretli, javí finančná náročnosť niektorých smart riešení, nepripravenosť mesta na zavedenie smart riešení do praxe či tiež už spomínaná problematická trvalá udržateľnosť. Najlepšie riešenie ako sa vyhnúť takýmto problémom je, keď si mesto vždy dopredu dôkladne vyhodnotí aký má cieľ v danej oblasti, ako k naplneniu cieľu dopomôže konkrétne smart riešenie a ako je finančne efektívne jeho využívanie.

 

Máte pro nástroje k dispozici nějaké statistiky, pokud jde o návštěvnost, počet uživatelů a podobně?

Väčšina smart riešení, ktoré zlepšujú procesy a manažment mesta, nie sú určené na priamu participáciu verejnosti, a teda obyvatelia na ne príliš nereflektujú, ani nesledujeme ich mieru návštevnosti, ak k ním existuje verejne prístupný portál. Čo sa týka zavedenia portálu hlasobčanov na participatívny rozpočet mesta, tak v roku 2019 sa na stránke do hlasovania verejnosti zapojilo takmer tisíc obyvateľov, o rok neskôr sme dosiahli nárast účasti až 40%. Tento ukazovateľ nám naznačuje, že lepšia prístupnosť, zvyšuje aj mieru zapojenia.

 

Jsou případně i statistiky pro monitorovací nástroje, např. kolik se někde podařilo ušetřit elektřiny, kolik se daří najít úniků ve vodovodech?

Medzi rokmi 2015 až 2018 bolo v rámci prvej a druhej etapy modernizácie verejného osvetlenia v meste Hlohovec nainštalovaných 2542 LED svietidiel s inteligentným riadiacim systémom CityTouch. Táto modernizácia priniesla výrazné úspory v spotrebe elektrickej energie dosahujúca hodnotu viac ako 50%. V oblasti vodovodov vybudovala Vodárenská spoločnosť Hlohovec v rokoch 2016 – 2017 na sieti verejného vodovodu automatiyovan7 systém riadenia, spolu so systémom akustického merania prietokov, ktorý monitoruje verejnú vodovodnú sieť a napomáha diagnostike únikov. Vďaka tomuto riešeniu sa darí spoločnosti ušetriť cca 20% nákladov na nákup vody. Pri troch osadených meteostaniciach sú zas okrem aktuálnych dát meraných v 13 veličinách, dostupné a porovnateľné aj historické dáta.

 

Sbíráte nějak názor veřejnosti na řešení? Podařilo se na jeho základě něco změnit, vylepšit?

Príkladom môže byť publikovaný mapový portál mesta, ktorý je v súčasnosti užívateľsky zastaraný a neprívetivý, preto aj pre lepšiu použiteľnosť budeme v najbližších mesiacoch prechádzať na modernejšie GIS riešenie systému ArcGIS. Verejnosť nám tiež prostredníctvom spätnej väzby pomohla zlepšiť problematické časti v portáli hlasobčanov využívaného k participatívnemu rozpočtu mesta. Do budúcna uvažujeme nad vhodnou integračnou platformou, ktorá na jednom mieste sprístupní využívané smart riešenia v tzv. user-friendly forme.

 

Matúš Lukačovič

Odbor stratégie

Mesto Hlohovec