Civic Tech není sci-fi aneb boření mýtů na odborné konferenci Parti Party v Bratislavě

by Participation Factory

Na letošní odborné konferenci Parti Party, která se konala v srpnu v Bratislavě, jsme jakožto partnerská organizace dostali příležitost vystupovat jako řečníci hned v několika programových blocích. Jeden z nich měl téma Civic Tech.

Slovensko v posledních letech zaznamenalo výrazný nárůst participativního přístupu v rozhodování na regionální i komunální úrovni  a disponuje s řadou zkušených odborníků na participaci. Avšak pokud jde o využití nástrojů Civic Tech,  je zde znatelná mezera. Často se využití technologií v participativních projektech omezuje na známé platformy, jako jsou formuláře Google, Slack a základní stránky pro průzkumy. A protože jsme si to uvědomovali, naším úkolem bylo proniknout hlouběji a odhalit potenciál prostředí Civic Tech.

Společně s účastníky jsme diskutovali o procesech a projektech, v nichž lze Civic Tech využít, a také o výhodách a mýtech týkajících se e-participace. Abychom ukázali šíři využití digitálních nástrojů v participačních procesech, představili jsme také různé nástroje z Evropy. Ať už to byly komplexní platformy typu „all-in-one”, které jsou schopny napasovat digitální vrstvu do většiny participačních procesů, tak i niche nástroje zaměřené na specifické funkce a typy použití, jako je komunitní mapování, průzkum, konzultace nebo participativní rozpočty.

Významná část našeho bloku o Civic Tech se soustředila na výzvy a zejména na otázku: Proč regiony a obce váhají se zaváděním Civic Tech? Věříme, že se nám podařilo zbořit alespoň některé mýty a zakořeněné předsudky a poukázat na potenciál e-participace.

Naše předchozí zkušenosti a také četné rozhovory s odborníky z oblasti Civic Tech nám dovolily identifikovat klíčové výzvy, kterým poskytovatelé těchto nástrojů čelí při spolupráci s veřejným sektorem. Aby výzev a překážek bylo co nejméně, Civic Tech firmy mají pro samosprávy několik užitečných rad, o které jsme se v našem bloku také podělili:

  • Vyhněte se složitým interním procesům a byrokracii.
  • Pokud vás pandemie Covid-19 donutila digitalizovat procesy, nedělejte krok zpět k analogovému způsobu práce.
  • Zaměřte se na zlepšení marketingu a komunikace.
  • Vyhněte se tomu vytvářet nová řešení, když již existují účinná řešení.
  • Buďte otevřeni inovacím.

V naší prezentaci jsme se věnovali také aktuálním trendům v oblasti digitální participace. Stejně jako v jiných technologických oblastech, i zde je velké téma umělá inteligence a intenzita jejího využití dále poroste. AI bychom u některých poskytovatelů Civic Tech našli už teď. Využívá se například pro zpracování velkého množství dat. Z dalších obecných trendů lze vypozorovat, že trh se Civic Tech nadále poroste, stejně jako např. důraz na bezpečnost a ochranu soukromí a na vzájemnou integraci jednotlivých nástrojů.

Za každou příležitost, kdy můžeme sdílet naše poznatky a zkušenosti se Civic Tech, jsme vděční, jelikož v e-participaci vidíme velký potenciál. Nebylo tomu jinak ani v případě konference Parti Party. Naše snažení však není nikdy u konce. Pokud se i vy chcete orientovat ve světě Civic Tech a poznat vhodné nástroje pro vaše projekty, neváhejte nás kontaktovat!