Genderově citlivé rozpočtování: posuzování rozpočtů pomocí genderové optiky

by Participation Factory

Co je to rozpočet? Je to pouhý soubor čísel, jenž ovlivňuje ženy a muže bez rozdílu? Ne. Níže se dozvíte proč. Rozpočet představuje komplexní výkaz o sociálních a ekonomických plánech a prioritách vlády. Rozpočty určují, jak se získávají veřejné prostředky, jak jsou využívány a kdo z nich má prospěch. Avšak ne vždy se dá mluvit

Jak participace veřejnosti a civic tech nástroje pomáhají v boji proti korupci?

by Participation Factory

S participací veřejnosti se přirozeně pojí témata a jako inkluze, budování konsensu, zapojování občanů a posilování jejich postavení. Participace je však také ústředním tématem probíhajících diskuzí o boji proti korupci. Jak spolu ale souvisí participace, civic-tech a boj proti korupci? Odpověď na tuto otázku se skrývá v diskuzích, které jsme vedli s představiteli měst a

Jak v mladých lidech podporovat kladný vztah k inovacím: druhý díl rozhovoru s Bobem Kartousem

by Participation Factory

Pražský inovační institut (PII) je unikátní inovační centrum v Česku zaměřené na rozvoj vzdělávání. Spolupracuje se školami a pomáhá rozvíjet společné vzdělávání skrze inovace, které podporují rozvoj městské infrastruktury a zlepšují životní prostředí metropole. Oslovili jsme ředitele Institutu, Boba Kartouse, aby nám odpověděl na několik otázek o fungování a činnosti PII. První část rozhovoru jste

Mladí se nesmějí bát selhání, říká ředitel Pražského inovačního institutu Bob Kartous

by Participation Factory

V nejvyšších patrech obchodního centra Máj se letos vůbec poprvé konala konference o inovační vizi Prahy pro rok 2030. Pozornost diskutujících se často upínala na spolupráci mezi podnikatelským sektorem a vzdělávacími institucemi. Účastníci volali po městu jako tzv. networkeru, někom, kdo dokáže propojit kreativní huby, univerzity, případně střední školy, a firmy jakožto potenciální investory. A