Jak v mladých lidech podporovat kladný vztah k inovacím: druhý díl rozhovoru s Bobem Kartousem

by Participation Factory

Pražský inovační institut (PII) je unikátní inovační centrum v Česku zaměřené na rozvoj vzdělávání. Spolupracuje se školami a pomáhá rozvíjet společné vzdělávání skrze inovace, které podporují rozvoj městské infrastruktury a zlepšují životní prostředí metropole. Oslovili jsme ředitele Institutu, Boba Kartouse, aby nám odpověděl na několik otázek o fungování a činnosti PII. První část rozhovoru jste

Mladí se nesmějí bát selhání, říká ředitel Pražského inovačního institutu Bob Kartous

by Participation Factory

V nejvyšších patrech obchodního centra Máj se letos vůbec poprvé konala konference o inovační vizi Prahy pro rok 2030. Pozornost diskutujících se často upínala na spolupráci mezi podnikatelským sektorem a vzdělávacími institucemi. Účastníci volali po městu jako tzv. networkeru, někom, kdo dokáže propojit kreativní huby, univerzity, případně střední školy, a firmy jakožto potenciální investory. A

Participace stakeholderů v politikách udržitelného rozvoje

by Participation Factory

Klimatická změna, sucho, nerovnost práv, hlad ve světě – to je pouze několik výzev, kterým v současnosti lidstvo čelí. Důsledky některých těchto problémů jsou nevyhnutelné. Neznamená to však, že je nelze řešit. Na řešení je nutno nahlížet z celosvětového pohledu a podnikat takové kroky, které jsou v souladu se zásadami udržitelného rozvoje (UR).  Udržitelný rozvoj

5 nejčastějších chyb při pořádání veřejných setkání

by Participation Factory

Veřejná setkání jsou jednou z nejběžnějších metod participace, kterou místní samosprávy používají ke konzultacím s občany. Jde o metodu, kterou lze využít ke sběru prvotních vstupů při tvorbě strategického plánu, přípravě revitalizace veřejného prostoru či k získání zpětné vazby v závěrečné fázi participativního procesu. Metoda je založena na dobrovolné účasti a výstupy z ní jako