Dobrá zpráva: Systematická participace je nyní součástí globální diskuse o dobré správě věcí veřejných

by Participation Factory

Začátkem tohoto měsíce se v Estonsku konal globální summit Open Government Partnership (OGP), na kterém se sešlo více než 1 000 zástupců vlád, členů občanské společnosti a odborníků v oblasti demokratických inovací včetně občanské participace a civic tech. Co se tam dělo?    Summit se zaměřil na zachování demokracie, neboť ta v současné době čelí

Civic Tech není sci-fi aneb boření mýtů na odborné konferenci Parti Party v Bratislavě

by Participation Factory

Na letošní odborné konferenci Parti Party, která se konala v srpnu v Bratislavě, jsme jakožto partnerská organizace dostali příležitost vystupovat jako řečníci hned v několika programových blocích. Jeden z nich měl téma Civic Tech. Slovensko v posledních letech zaznamenalo výrazný nárůst participativního přístupu v rozhodování na regionální i komunální úrovni  a disponuje s řadou zkušených

Feminismus a participativní demokracie: Cesta ke zvýšení angažovanosti žen v místní politice

by Participation Factory

Ženský hlas byl v minulosti dlouho opomíjen. Historicky byly ženy často omezeny ve svých právech a jejich angažovanosti ve veřejném dění, vzdělání či práci bránily společenské normy a zákony. Trvalo staletí než se ženám podařilo získat volební právo a otevřít si cestu k aktivní účasti na politickém dění. A to byl jen začátek. Od té

Chcete vybudovat fungující sousedskou komunitu? Tímto byste měli začít

by Participation Factory

Význam sousedských komunit je stále více zdůrazňován, a to jak ve stávajících čtvrtích, tak v nových developerských projektech. V sousedské komunitě lidé sdílejí nejen místo bydliště, ale také hodnoty či individuální zájmy. Budování komunity za účelem dosažení nějakého společného cíle prohloubuje vztahy mezi sousedy, vytváří pocit sounáležitosti a poskytuje podporu pro zdraví a pohodu všech