Bašta CivicTech na Slovensku

by Participation Factory

Na Slovensku je zářným příkladem smart city iniciativy a využívání CivicTech řešení město Hlohovec. Toto okresní město v Trnavském kraji již přes pět let rozsáhle využívá techniku pro správu města. Při vybírání řešení dbá samospráva města na jeho udržitelnost, a finanční efektivitu. Vedení Hlohovce totiž věří, že digitální řešení mají potenciál zlepšit služby ve městě a používají je, aby umožnily občanům snadněji komunikovat s obcí a zvýšili transparentnost města.

 

Pokud jde o transparenci a sdílení dat, Hlohovci slouží otevřený datový portál. Před čtyřmi lety prošel redesignem po rozhodnutí vytvořit jedno místo, kde bude možné pro občany všechno zveřejňovat jednoduše a přehledně. Vychází z informačního systému městské samosprávy, odkud se na datový portál jednou denně nahrávají data. Ve snaze o větší otevřenost veřejnosti bylo rozhodnuto i o zveřejnění open data, technických dat, která lidé mohou využívat pro své vlastní projekty.

 

Dalším technickým řešením v Hlohovci je hlasobcanov, využívané poslední tři roky na participativní rozpočet, který v Hlohovci běží již šestým rokem. Uživatelé se musí registrovat a vyplnit pro svůj návrh formulář, na který může vedení obce reagovat pomocí přidávání připomínek, např. při nedostatečném rozvedení problému. Při hlasování dochází k ověřování uživatelů pomocí telefonního čísla. V minulosti byl tento nástroj doplněn i osobním setkáváním, v současnosti probíhá pouze online.

 

Hlohovec, stejně jako další municipality na Slovensku, využívá též aplikaci odkaz pre starostu ke sbírání podnětů a problémů, které občané ve svém okolí nachází a mohou pomocí aplikace nahlásit. Tyto podněty jsou přímo komunikované se samosprávou a nabízí občanům i sledování řešení nahlášených problému.

 

Kromě výše zmíněných řešení používá Hlohovec ještě geografický informační systém (ve velké míře užívaný také např. v Trenčíně), ve kterém jsou ortografické snímky z různých let, jsou v něm zaneseny hranice parcel a pozemků, pamětihodnosti, památky a významná místa, ale také údaje jako která domácnost má kolik psů nebo zda je na parcele možné stavět. Cílem je, aby měla veřejnost přístup k co nejširšímu množství informací, aby měla možnost si co nejvíce zjistit z domova.

 

Pokud jde o smart city přístup, Hlohovec má chytré veřejné osvětlení, kde přes 2000 LED svítidel má v hlavici řídící systém CityTouch. Je tak zabezpečená úspora energie a město může kontrolovat délku a intenzitu osvětlení. Ze strany občanů je pak opět možné hlásit závady.

Od roku 2017 také používá portál Stromy pod kontrolou, který obsahuje informace o stromech ve městě, včetně údajů o stáří nebo zdraví dřevin.

Další chytrá řešení v Hlohovci zahrnují např. monitorování kontejnerů s odpadem a jejich plnění (v současnosti jde o kontejnery se sklem a budou následovat další), vodovodní sítě (pomocí systému na měření průtoku a akustického systému pro monitorování problémů, který pomáhá s diagnostikou úniků) nebo spotřeby energie. Ve městě je také síť meteostanic, které sledují řadu parametrů od teploty a vlhkosti vzduchu po prachové částice a oxid uhličitý ve vzduchu. Tato data jak měří aktuálně, tak uchovává historicky.

 

Hlohovec může svým přístupem a implementací jít příkladem. Pokud si i pro sovu komunitu přejete přijít s fungujícím a efektivním řešením, neváhejte nás kontaktovat na info@participationfactory.com. Nabízíme první hodinu konzultace zdarma, abychom vám pomohli začít pracovat na řešení.