Zavádění agendy participace v desetitisícovém městě: Čáslav se otevřela občanům

by Participation Factory

Jako odborní konzultanti jsme od května do září minulého roku zajišťovali aktivní podporu při nastavení a realizaci participativního plánování v Čáslavi. Tamnímu městskému úřadu jsme pomohli se zavedením agendy participace a nastavením role koordinátorky participace, kterou jsme provedli základním školením pro získání znalostí a dovedností k výkonu této agendy. Zároveň jsme byli úřadu k dispozici

Diagnostika participace v zemi západní Afriky: Ghana je připravena na zapojení veřejnosti pomocí digitálních nástrojů

by Participation Factory

Na konci minulého roku jsme dokončili diagnostiku participativního plánování pro oblast Shama v africké Ghaně. K čemu jsme konkrétně došli? Jsou výsledky naší diagnostiky v něčem podobné jako u českých a slovenských měst? A v čem je africká oblast naopak odlišná?  Oblast Shama se nachází na jižním pobřeží Ghany a je známá svou rozmanitou ekonomikou,

Může občanská participace pomoci vyřešit bytovou krizi?

by Participation Factory

Rostoucí náklady na bydlení se týkají téměř všech zemí světa. Nedostatek cenově dostupného bydlení ke koupi nebo k pronájmu podněcuje celosvětovou krizi bydlení, kvůli níž se miliony lidí ocitají v obtížné životní situaci. Jen v Praze se za posledních patnáct let zvýšily ceny bytů téměř 2,5krát a přeběhly tak růst mezd v hlavním městě. Hlavními

Participace umožňuje efektivní a inkluzivní tvorbu sociálních politik

by Participation Factory

Dobré politiky a dobrá politická rozhodnutí se neobejdou bez naslouchání těm, kterých se rozhodnutí doopravdy týkají. Tvorba sociálních politik a následně jejich monitoring i vyhodnocení by měla být procesem postaveným na průběžném dialogu se všemi zúčastněnými stranami.  Participace umožňuje interakci mezi vládami a jejich stakeholdery, která je nezbytná pro jakoukoliv efektivní a smysluplnou správu věcí