Participace jako základní pilíř procesu tvorby strategického plánu: případ městské části Praha 3

by Participation Factory

Městská část Praha 3 se pustila do participativní tvorby strategického plánu v rozsahu, který je v českém prostředí ojedinělý. Tvorba strategického plánu, koncepčního dokumentu, který nastavuje priority udržitelného rozvoje v dané lokalitě na následujících 10-15 let,  je jedna z klíčových aktivit místních úřadů. V rámci pilotního programu Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy Koordinátoři

O budoucnosti obchodního domu Breda se rozhoduje participativně! Co přinesly první workshopy?

by Participation Factory

Projektové karty připraveny. Stoly nachystané. Zvuk ozkoušen. Stoje pod nádhernou kopulí z 20. let minulého století si ani nešlo myslet, že by se něco pokazilo. První workshop o budoucnosti Bredy, bývalého obchodního domu a opomíjené dominanty Moravskoslezského kraje, začal velmi brzy. Již před 7:30 začali přicházet zástupci místních podnikatelů z Okresní hospodářské komory Opava. „Kolik

Participací k proměně území. Případ revitalizace centrálního nábřeží Mže v Plzni

by Participation Factory

Projektů, jež vyžadují participaci, je celá řada. Existují velké, koncepční a inovativní projekty, které jsou první svého druhu, a pak tu jsou projekty intimnější, více specifické a praktické. A nás baví všechny! Nedávno jsme měli příležitost podílet se na projektu menšího rozsahu, ale s o to významnějším místním dopadem. Městský obvod Plzeň 1 nás oslovil,

Inkluze a práva queer lidí jsou důležité nejen při Pride měsíci, ale po celý rok

by Participation Factory

Je tu měsíc Pride! Červen je obdobím pro to oslavit queer historii, podívat se zblízka na potřeby LGBTQ+ komunit, diskutovat o tom, jak tyto potřeby řešit co nejlépe, a spolupracovat na vytvoření inkluzivnějšího a bezpečnějšího prostředí pro všechny. Je to také vhodný čas na ověření toho, zda vaše organizace kráčí tímto směrem, a ujištění se,