Jak participace veřejnosti a civic tech nástroje pomáhají v boji proti korupci?

by Participation Factory

S participací veřejnosti se přirozeně pojí témata a jako inkluze, budování konsensu, zapojování občanů a posilování jejich postavení. Participace je však také ústředním tématem probíhajících diskuzí o boji proti korupci. Jak spolu ale souvisí participace, civic-tech a boj proti korupci? Odpověď na tuto otázku se skrývá v diskuzích, které jsme vedli s představiteli měst a

“Celá země teď funguje přes internet,” říká šéfredaktor Lupa.cz David Slížek

by Participation Factory

Překvapilo tě s jakou vervou se technologická scéna pustila do pomoci státu s řešením krize spojené s COVID-19?  Ano i ne, protože už loni se začaly objevovat iniciativy, které chtěly pomoci státu s digitalizací. První aktivity tak přirozeně vzešly z této strany. Například Česko Digital pomohlo ministerstvu zdravotnictví posílit web tak, aby nespadl po přihlášení

Podporování komunity participativního rozpočtování po celém světě: první setkání celosvětové rady pro podporu participativního rozpočtování

by Participation Factory

Jak mezinárodní společenství odborníků na participaci zlepšuje participativní rozpočtování po světě? Letos bylo participativní rozpočtování implementováno ve více než 11 000 komunitách po celém světě, od Číny přes Rusko až do Kanady a Austrálie. Přesto je tohle uplatnění v participativní demokracii nedostatečně prozkoumáno a i bohaté zkušenosti a know-how jeho provozovatelů a odborníků ostává v

Nový trend na radnicích: Městské participativní systémy

by Participation Factory

Jak se poprat s tím, když radnice organizuje procesů více a je těžké se vyznat v plánování projektů? Dávno pryč jsou doby kdy jen hrstka jedinců v Česku tušila co je participace. Rychlý vývoj posledních let způsobil, že termíny jako participativní rozpočtování nebo participativní plánování jsou běžnou součástí slovníku většiny radnic v zemi. S přibývající