Architektonické soutěže a participace: Co je architektonická soutěž?

by Participation Factory

Vítáme vás u čtení prvního článku z naší malé série o vztahu architektonických soutěží a participace. Naší ambicí je ukázat, kdy a jakým způsobem mohou tyto dvě aktivity do sebe zapadat, proč jejich spojení dává smysl a při jakých projektech o tom uvažovat. Představíme praktické příklady a zajímavé případové studie, ale na začátek se nevyhneme ani malé teorii. 

 

O participaci se na našem blogu můžete dočíst spoustu. Ale co takové architektonické soutěže? Pojďme si na úvod osvětlit, co je architektonická soutěž, jak probíhá a kdo v ní figuruje.

K realizaci jakékoliv stavby je nejdříve potřeba projekt. Ať už jde o novou budovu, přestavbu, rekonstrukci, úpravu veřejného prostranství nebo technickou či dopravní stavbu, potřebujeme zkrátka projekt a projektanta, který si vezme na bedra přípravu i realizaci. Projektanta získáme podle zákona zadáním zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění, kterému předchází soutěž o návrh  – architektonická soutěž. Vítěz architektonické soutěže se stává budoucím projektantem a investor mu tak může zadat zpracování všech fází projektu.

 

Jaké typy architektonických soutěží existují?

Achitektonická soutěž může mít různé podoby. Pokud chce zadavatel získat konkrétní návrh, zvolí projektovou soutěž. Je-li cílem získat široký soubor návrhů, které slouží k lepšímu pochopení architektonických a urbanistických celků a vyjasnění zdejších problémů, půjde o ideovou soutěž.

Typologie soutěží závisí také na tom, kdo se jich má účastnit. Zajimá-li nás co nejširší škála řešení, zvolíme otevřenou soutěž, která je anonymní a může se jí ze zákona účastnit každý, kdo splňuje soutěžní podmínky. Pokud chceme cílit na osvědčené ateliéry a z nich vybrat ten nejvhodnější, zvolíme soutěž užší nebo vyzvanou. Do užší soutěže se mohou zapojit zájemci, kteří svými zkušenostmi odpovídají předem definovanému kritériu. Ve vyzvané soutěži se pak vybírá mezi návrhy minimálně tří přímo oslovených týmů.

 

Kdo vybírá vítězný návrh?

Hodnocení návrhů má samozřejmě svá pravidla a obvyklý postup. Výběr nejkvalitnějšího návrhu provádí spolu se zadavatelem odborná porota, jejíž činnost je zákonem podrobně upravena tak, aby rozhodování bylo transparentní, demokratické a nestranné, avšak aby současně poskytovala vyhlašovateli nejvyšší možný odborný servis. Tím, že zadavatel definuje zadání a sestavuje porotu, ponechává si kontrolu nad celým procesem. Porotu tvoří závislí členové, kteří mají vazby na zadavatele soutěže a nezávislí členové. Nezávislí členové mohou být architekti a další odborníci, např. památkáři, kteří tvoří protiváhu závislých členů poroty. 

 

Co se děje po skončení soutěže?

Poté, co odborná porota vybere a vyhlásí vítěze, soutěž přestává být anonymní. Pořadatel soutěže vyplatí ceny a odměny a uspořádá výstavu soutěžních návrhů. Výstava představuje způsob, jak seznámit občany s postupem rozhodování o celém záměru a slouží k propagaci projektu i zadavatele. Avšak jednotlivé fáze soutěže je nutné komunikovat směrem k veřejnosti průběžně, aby nedocházelo k mýlkám či nereálným očekáváním ze strany občanů.

Jednotlivé kroky vedoucí k realizaci samotného záměru jsou pak součástí nového řízení. Po studii následují projektové fáze pro vyřízení potřebných povolení a na ně navazuje nejpodrobnější fáze projektu — projekt pro výběr dodavatele a pro realizaci stavby.

 

Proč vůbec soutěžit?

Výhody architektonických soutěží jsou historicky prověřeny a svou opravněnost prokazují i dnes. Architektonická soutěž zajišťuje kvalitní škálu návrhů, které odpovídají požadavkům zadavatele a umožňuje propojení zadavatele s příslušnýmy experty z oboru, kteří mu pomohou nastavit podmínky pro výběr toho nejkvalitnějšího projektu. Jasně formulované zadání a návazně pak kvalitně vypracovaný projekt vedou k úspornému návrhu, eliminují změny během stavby a šetří tak zdroje. Vypsání architektonické soutěže je zároveň příležitostí, jak zapojit obyvatele do architektonických a urbanistických plánů města či obce. Ale o tom až příště!

 

Zdroje:

cka.cz/souteze/vse-o-soutezich/jak-pripravit-soutez

iprpraha.cz/uploads/assets/dokumenty/soutezit_se_vyplati.pdf

dvs.cz/clanek.asp?id=6725444

kambrno.cz/typysoutezi/